skip to Main Content

Het ACT-EMDRcentrum verzorgt EMDR cursussen voor psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten.

Academische vooropleiding is vereist. Deze GGZ-professionals worden geacht behandelplannen te kunnen maken en flexibel uit te voeren in hun gebied van expertise.

De EMDR-cursussen zijn de EMDR Basiscursus en de EMDR Verdiepingscursus (deze zijn ook apart te volgen).

Sinds 2005 verzorgde het ACT-EMDRcentrum ACT- en EMDR-cursussen voor meer dan 5000 psychologen, psychiaters en psychotherapeuten.


Het ACT-EMDRcentrum stelt de volgende eisen aan de behandelaar die EMDR
toepast:
– de 2-daagse Basiscursus EMDR heeft gevolgd, met stapsgewijs zowel
theoretische als praktische kennis, en die
– ervaring heeft opgedaan met het EMDR-basisprotocol bij type I trauma, en
die
– in de praktijk het EMDR-basisprotocol heeft toegepast bij tenminste 3-5
mensen (niet noodzakelijk cliënten), en die
– zowel in begeleid intervisieverband als in de cursusgroep feedback
daarover heeft gekregen. 

Het is niet altijd makkelijk vast te stellen of iemand over de vaardigheden
en kennis beschikt om PTSS te behandelen. 
Naast de genoemde eisen, wijzen wij cursisten op hun eigen
verantwoordelijkheid met betrekking tot hun algemene kennis en vaardigheden
ten aanzien van de doelgroep, waarbij ze EMDR toepassen. 
Bij incompany trainingen gelden grotendeels dezelfde eisen en weegt ook het
oordeel van de instelling mee.

EMDR is geen zelfstandige therapeutische school of richting. Wij zien EMDR
als een (cognitief)gedragstherapeutische behandelmethode. 
Het ACT-EMDRcentrum Nederland leidt dus niet op tot ‘EMDR-therapeut’ of
‘EMDR-practitioner’.

 

Back To Top