skip to Main Content

Het ACT-EMDRcentrum verzorgt EMDR cursussen voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten.

Academische vooropleiding is vereist. Deze GGZ-professionals worden geacht behandelplannen te kunnen maken en flexibel uit te voeren in hun gebied van expertise.

De EMDR-cursussen zijn de EMDR Basiscursus en de EMDR Verdiepingscursus.

De EMDR Opleiding bestaat uit het volgen van de Basiscursus en de Verdiepingscursus (deze zijn ook apart te volgen).

Sinds 2005 verzorgde het ACT-EMDRcentrum ACT- en EMDR-cursussen voor meer dan 4000 psychologen, psychiaters en psychotherapeuten.

 

Back To Top