Skip to content

Het ACT-EMDRcentrum verzorgt EMDR cursussen voor psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten.

Werkend in de GGZ met een academische vooropleiding is vereist. Deze GGZ-professionals worden geacht minstens een jaar ervaring te hebben met het behandelen van cliënten, behandelplannen te kunnen maken en flexibel uit te voeren in hun gebied van expertise.

De EMDR-cursussen zijn de EMDR Basiscursus en de EMDR Verdiepingscursus (deze zijn ook apart te volgen).

Het ACT-EMDRcentrum stelt de volgende eisen aan de behandelaar die EMDR
toepast:

  • de Basiscursus en de Verdiepingscursus EMDR gevolgd, met stapsgewijs zowel
    theoretische als praktische kennis, en
  • ervaring opgedaan met het EMDR-basisprotocol bij type I trauma, en
  • die in de praktijk het EMDR-basisprotocol onder begeleiding toegepast bij tenminste 3-5
    mensen, en
  • zowel in de cursusgroep als in begeleid intervisieverband feedback
    daarover heeft gekregen. 

Het is niet altijd makkelijk vast te stellen of iemand over de vaardigheden
en kennis beschikt om PTSS te behandelen. 
Naast de genoemde eisen, wijzen wij cursisten op hun eigen
verantwoordelijkheid met betrekking tot hun algemene kennis en vaardigheden
ten aanzien van de doelgroep waarbij ze EMDR toepassen. 
Bij incompany trainingen gelden grotendeels dezelfde eisen en weegt ook het
oordeel van de instelling mee. Indien gewenst, verzorgen wij supervisie op maat.

EMDR is geen zelfstandige therapeutische school of richting. Wij zien EMDR
als een extra techniek die ervaren therapeuten inzetten bij hun (cognitief)gedragstherapeutische behandelmethode. 
Het ACT-EMDRcentrum Nederland leidt dus niet op tot ‘EMDR-therapeut’ of
‘EMDR-practitioner’.

 

Back To Top