Skip to content

De verklaringen

Deskundigen zijn het er nog niet over eens hoe EMDR werkt. Een aantal onderzoekers vermoedt dat duale aandacht de effectiviteit van de oogbewegingen deels verklaart. Duale aandacht is het aandacht geven aan de traumatische herinnering en tegelijkertijd aan een afleidende stimulus. Deze duale aandacht kan ook het luisteren naar geluidjes in een koptelefoon zijn, of het voelen van zachte aanrakingen afwisselend op de rug van de rechter- en linkerhand. Die verklaring kent enkele varianten. Volgens het AIP-model van Shapiro activeren de oogbewegingen de verwerkingsgebieden in de hersenen. Volgens het werkgeheugenmodel belast de duale aandacht het werkgeheugen van de hersenen waardoor de herinnering anders wordt opgeslagen. Nog een andere verklaring gebruikt de basale leerprincipes, gecombineerd met de recente taaltheorie, de relational frame theory. Het onderzoek gaat door…

Aanbevolen therapie

De landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ bepaalde dat EMDR, evenals cognitieve gedragstherapie, de aanbevolen therapie is voor het behandelen van psychotrauma. Zie: www.ggzrichtlijnen.nl

Het ACT-EMDR centrum volgt het protocol van Shapiro (2017) dat wereldwijd wordt gehanteerd en waar de meeste evidentie op gebaseerd is. Een in Nederland vaak gehanteerde methode wijkt hier enigszins vanaf maar dit zijn accentverschillen.

Back To Top