Skip to content

Het EMDRcentrum leidt op tot verschillende niveaus van competentie.

Na deelname aan de Basiscursus kunnen deelnemers EMDR toepassen bij type I trauma. Onder Type I trauma wordt verstaan het disfunctionele effect van een herinnering aan een eenmalige gebeurtenis op de kwaliteit van leven. Een type I trauma was eenmalig, kortdurend en onverwacht.

Na deelname aan de Verdiepingscursus kunnen deelnemers binnen hun eigen gebied van expertise EMDR toepassen bij een scala van psychische problemen waarbij herinneringen of verwachtingen een negatieve rol spelen. Dan kan zijn bij minder complexe problematiek, zoals faalangst, somberheid en gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook bij complexe traumatisering.

De volledige EMDR Opleiding bestaat uit het volgen van de Basiscursus en de Verdiepingscursus.

De psychologen en psychiaters, vermeld op de lijst met EMDR-opgeleiden, hebben allen de EMDR Opleiding gevolgd.

Back To Top