skip to Main Content

De Advanced cursusdag wordt vanaf januari 2019 niet meer gegeven. Er zal een auto-opname verschijnen van de belangrijkste delen van deze cursus. Tevens zal de belangrijkste informatie op schrift verschijnen en op het ledendeel deze site worden gepubliceerd.
EMDR Advanced is gebaseerd op de inzichten van recent onderzoek naar de werkzame factoren bij exposure. Waar eerst daling van het angstniveau een belangrijke voorspeller van effectieve exposure was, staat nu angsttolerantie centraal. We zouden exposure volgens deze veranderde visie het best op kunnen vatten als een vorm van training in de vaardigheid van het tolereren van angst. De informatie behandelt de problemen van twee angsttheorieën, namelijk systematische desensitisatie en de emotie verwerkingstheorie en schetst de contouren van het inhibitie-model. Vervolgens worden vanuit het inhibitie-model suggesties gegeven voor de toepassing van imaginaire exposure die plaatsvindt tijdens EMDR. Deze betreffen de diverse fasen van EMDR.

De informatie is straks vrij downloadbaar voor mensen die de EMDR Basiscursus en de EMDR Verdiepingscursus hebben gevolgd.

Inhoud:

 • Kennis van de angsttheorieën: systematische desensitisatie, emotieverwerking theorie en het cognitief leertheoretisch model
 • Plaats van het theoretisch model van EMDR binnen deze theorieën
 • Inzichten volgens recent onderzoek: het cognitief leertheoretisch model
 • Algemene implicaties voor behandelingen van angstgerelateerde klachten
 • Exposure en de toepassing bij in vivo en imaginaire behandelingen
 • Kenmerken van goede exposure op basis van recente inzichten van het cognitief leertheoretisch model
 • Implicaties voor EMDR:
  • Het geven van goede uitleg over EMDR
  • Nadruk op angsttolerantie, van vechten naar tolereren
  • Het verrichten van een goede voorbereiding: het vertellen van het verhaal
  • Het verrichten van de desensitisatiefase
  • Hoe gaan we Back to Target
  • Vergroten van het aantal angstcues
  • Het geven van werkzaam huiswerk
Back To Top