skip to Main Content

Supervisie EMDR Verdiepingsgroep Online


Evenementgegevens


Programma  

  • Sessie 1 woensdag 16 maart aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 2 woensdag 6 april aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 3 woensdag 11 mei aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 4 woensdag 8 juni aanvang 19:30 einde 21:00 uur

Supervisor: Drs. Ingrid Krapels- Sinjorgo

Kosten: € 420,-

Groepsgrootte: 4 deelnemers

Back To Top