skip to Main Content

Supervisie Verdiepingsgroep Online


Evenementgegevens


Programma  

  • Sessie 1 woensdag 2 juni aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 2 woensdag 30 juni aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 3 woensdag 29 september aanvang 19:30 einde 21:00 uur
  • Sessie 4 woensdag 27 oktober aanvang 19:30 einde 21:00 uur

Supervisor: drs. Ingrid Krapels-Sinjorgo

Kosten: € 420,-

Groepsgrootte: 4 deelnemers

Back To Top