Skip to content

EMDR Basiscursus

Geaccrediteerd door:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) herregistratie eerstelijns psychologie.
  ELP herregistratie 13 punten. Einddatum 14-2-2026.
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).
  Nascholingscursus contacturen 12 punten. Einddatum 14-2-2026.
 • NIP Kinder en Jeugdpsycholoog (K&J), NVO Orthopedagoog (Generalist) OG.
  K&J/OG herregistratie 13 punten, K&J/OG opleiding, behandeling en diagnostiek 6,5 punten. Einddatum 10-1-2027.
 • NIP A&G Klinische Kennis 4 punten en Klinische Vaardigheden 12 punten. Einddatum 10-3-2025.

Geschatte studiebelasting EMDR Basiscursus: 16 uur.

EMDR Verdiepingscursus

Geaccrediteerd door:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) herregistratie eerstelijns psychologie.
  ELP herregistratie 19,5 punten. Einddatum 20-01-2026.
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).
  Nascholingscursus contacturen 18 punten. Einddatum 20-1-2026.
 • NIP Kinder en Jeugdpsycholoog (K&J), NVO Orthopedagoog (Generalist) OG.
  K&J/OG Herregistratie 21 punten, K&J/OG opleiding, behandeling, diagnostiek en overige 21 punten. Einddatum 20-1-2026.
 • NIP A&G Klinische Kennis 27 punten en Klinische Vaardigheden 9 punten. Einddatum 18-11-2025.

Geschatte studiebelasting: EMDR Verdiepingscursus: 30 uur.

Na afloop van de accreditatieperiode wordt opnieuw accreditatie aangevraagd.

Het EMDR protocol wordt geleerd zoals door Dr. Francine Shapiro beschreven in haar boek: EMDR Basic Principles, Protocols,  and Procedures (2018).

Een belangrijk deel van zowel de basis als de verdieping is het bespreken van EMDR-sessies op de terugkomdagen. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het demonstreren van goede subvaardigheden van EMDR. Daarnaast is het van groot belang dat een behandelaar een nuttige casus-conceptualisatie kan maken. Dit voor de voortgang van complexe behandelingen. Er wordt, ook op deze terugkomdag, ruime aandacht gegeven aan het maken van casus-conceptualisaties.

Indien de deelnemer dat zelf wenselijk acht, kan hij individuele – of groepssupervisie krijgen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om online eventuele praktische vragen en moeilijkheden van lopende behandelingen te bespreken op het EMDR-forum,  waaraan een kleine 1000 collega’s deelnemen.

REGISTRATIE Het opleidingsinstituut staat in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKB) geregistreerd als een erkende instelling volgens de Europese BTW-richtlijn.

EMDR is geen medisch voorbehouden verrichting. Elke deelnemer die het certificaat heeft behaald kan EMDR op verantwoorde wijze verrichten binnen zijn niveau van competentie en voor de doelgroep waarvoor hij is opgeleid.

Kwaliteit in de zorg wordt in Nederland geborgd door overleg tussen drie partijen: cliënten, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

De belangrijkste beroepsverenigingen van GGZ-Nederland hebben de EMDR – en ACT opleidingen van het ACT-EMDRcentrum geaccrediteerd: De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt),  het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor eerstelijns psychologen en voor Kinder- en Jeugdpsychologen en het NVO voor orthopedagogen.

Scholing voor Professionals

Er is nog zoveel te ontdekken
Schrijf je nu in!

Back To Top