Skip to content

ACT EMDR Centrum

Geaccrediteerde trainingen in ACT , EMDR en meer…

Wij hechten veel waarde aan de relatie tussen behandelaar de client. Dit komt in al onze trainingen expliciet naar voren en we hebben er zelfs een speciale cursus voor ontwikkeld. In sommige benaderingen van EMDR en van CGT wordt de therapeutische relatie als niet belangrijk of zelfs belemmerend gezien. Wij onderscheiden ons daarom duidelijk van deze benaderingen. Verder is er meer en meer aandacht voor interventies die gericht zijn op mensen i.p.v. op klachten of stoornissen. Acceptance and Commitment Therapy is expliciet gericht op het helpen van cliënten om meer zicht te krijgen en meer te handelen conform hun eigen persoonlijke waarden.

Ook bij onze benadering van de EMDR richten we ons op het gewenste gedrag van de client zoals hij zou willen handelen als hij niet meer beperkt wordt door zijn traumatische herinneringen. Behandelvormen als ACT en EMDR bieden ruimte voor een meer gelijkwaardige open houding van begeleider en cliënt. Juist in situaties waarbij een client langdurig onveiligheid heeft ervaren in het verleden en hierdoor ook angstig en vermijdend in contact met anderen is kan de therapeutische relatie helend werken. Wanneer de relatie als voldoende veilig wordt ervaren kan de client leren hechten.

Het ACT-EMDR Centrum heeft trainingen ontwikkeld die therapeuten en begeleiders helpt om cliënten meer persoonlijke, evidence based handvatten te bieden zodat mensen meer hun leven kunnen leven.  Onze trainingen zijn kleinschalig en persoonlijk, dat is ook wat we willen en waar we blij van worden.

Inspirerende cursussen voor professionals

Training in ACT, EMDR en meer …

Geaccrediteerde Cursussen

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitscommissies.
Het ACT-EMDR Centrum is geregistreerd in het overheidsregister van het Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Theorie en Praktijk

Alle cursussen zijn gericht op vaardigheden die direct in de praktijk kunnen worden ingezet. De cursussen zijn opgezet met de professional in gedachte. We hebben veel oefeningen en rollenspelen ingepast in een mooie mix van theorie, therapeut-client videomateriaal en open interactie.

ACT en EMDR

Onze roots liggen in EMDR en ACT. Hoe ogenschijnlijk anders deze benadering ook lijken hanteren we de evidence based protocollen wanneer die er zijn en zoeken we naar flexibiliteit en overlap waar deze het toelaat. Onze focus is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de client.

Docenten

Maak kennis met de docenten

Ingrid Krapels MSc

GZ-psycholoog / trainer/docent

Arno Engers PhD

Psycholoog / trainer/docent

Reacties van deelnemers

Scholing voor Professionals

Er is nog zoveel te ontdekken
Schrijf je nu in!

Back To Top