Skip to content
Nieuw:

In juni 2024 organiseren we een EMDR terugkomdag. Deze dag is bedoeld voor cursisten die zowel de EMDR basis- als de verdiepingscursus hebben gevolgd.
Het thema van deze dag is aanpassing van de EMDR technieken voor de behandeling van kind en jeugd.

Per maart 2024 start een nieuwe cursus: ACT gericht op trauma.
Met behulp van kennisoverdracht, oefeningen en rollenspelen leer je Acceptance and Commitment therapie toepassen bij cliënten met trauma gerelateerde stressklachten en cliënten met onveilige hechting in jeugd en adolescentie. Voor meer informatie klik hier
Dus mocht je hiervoor belangstelling hebben, meld je dan aan met het aanmeldingsformulier ACT opleiding.

Het ACT-EMDR Centrum werd in 2005 door Peter Baldé opgericht als opleidingsinstituut voor professionals in de GGZ.

Tot op heden hebben we meer dan 6000 cursisten kunnen inspireren tot het werken met deze methodieken.

Peter Baldé is GZ-psycholoog, Oprichter ACT-EMDR centrum en Adviseur
Arno Engers PhD is psycholoog NIP, ACT- en EMDR docent/trainer
Ingrid Krapels-Sinjorgo is GZ-psycholoog en Registerpsycholoog NIP, EMDR-docent/trainer

 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om

  • bewust te  handelen naar hun waarden, en
  • zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

> Lees meer

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Zij passen EMDR ook toe bij disfunctionele toekomstgedachten.

EMDR is effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS) en kan ook helpen bij uiteenlopende andere psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid, negatief zelfbeeld en burn-out.

> Lees meer

Back To Top