ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om

  • bewust te  handelen naar hun waarden, en
  • zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.
ACT kent 6 processen:
  • cognitieve defusie: het onderscheiden van cognities (kennis, ideeën en/of overtuigingen) en gedrag. De ervaring dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, geeft je de keuzevrijheid om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • mindfulness: het oordeelvrij observeren en ondergaan van je emoties en gedachten, zonder actie te ondernemen om ze te vermijden, te controleren of vast te houden
  • acceptatie: het leren aanvaarden van onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook je eigen pijnlijke gedachten en gevoelens
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, waardoor je ervaart dat jij en je problemen niet identiek zijn
  • verhelderen van waarden: het bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, enzovoorts
  • bereidheid: om te handelen in de richting van je waarden
Vergroot afbeelding