Skip to content

EMDR Basiscursus Online

De EMDR Basiscursus online leert de theoretische kennis en praktische toepassing van het EMDR-basisprotocol voor type I trauma. Onder type I trauma verstaan wij een traumatische herinnering die eenmalig, kortdurend en onverwacht was.

Doelen:

 • Praktische toepassing van de acht fasen van het EMDR-protocol
 • Het maken van een heldere casus conceptualisatie bij type I trauma, gebruikmakend van basale leerprincipes (gebruik maken van het S-O-R-C schema)
 • Het kunnen opstellen en flexibel uitvoeren van een behandelplan bij type I trauma
 • Kunnen vaststellen van contra-indicaties en cliëntveiligheid
 • Effectieve targetbepaling

Deze online training duurt zes weken waarbij er veel afwisseling is tussen:

 • Live sessies (3x)
 • Zelf actief oefenen door middel van beeldbellen met drie cursisten en een trainer (2x)
 • Theorie die door middel van powerpoint presentaties zelf thuis bestudeerd kan worden
 • Video demonstraties van theorie en praktijk

Vooraf wordt de manual gestuurd zodat je je kunt voorbereiden voor de eerste online bijeenkomst. Aan het einde van de cursus wordt de kennis getoetst door het insturen van een eigen beschreven casus.
Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten met type I trauma.

EMDR Verdiepingscursus Online

De EMDR Verdiepingscursus Online leert deelnemers binnen hun eigen gebied van expertise EMDR toepassen bij een scala van psychische problemen waarbij herinneringen of verwachtingen een negatieve rol spelen. Dan kan zijn bij minder complexe problematiek, zoals faalangst, somberheid en gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook bij complexere traumatisering.

De online scholing is alleen toegankelijk voor psychologen met voldoende ervaring in het begeleiden van mensen met persoonlijk trauma en psychische problematiek.

Doelen van de online EMDR-verdiepingscursus

 • Het praktisch kunnen toepassen van de cognitieve interweaves, future template en het ontwikkelen en installeren van hulpbronnen
 • Het maken van heldere casusconceptualisatie bij andere doelgroepen dan type I trauma.
 • Het kunnen opstellen en flexibel kunnen uitvoeren van een behandelplan bij andere doelgroepen dan type I trauma.
 • Effectieve targetbepaling in het verleden, heden of in de toekomst
 • Het kunnen vaststellen van contra-indicaties en het borgen van de clientveiligheid.
 • Het verbeteren van affectregulatie en affecttolerantie in geval van verminderde stabiliteit van de cliënt, gebruikmakend hulpbronnen en van stapsgewijze imaginaire exposure

Deze online training verdieping EMDR duurt negen weken en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wekelijks een aantal videofragmenten met uitleg over de te behandelen onderwerpen (in eigen tempo te bestuderen)
 • Videofragmenten met cliënt demonstraties (in eigen tempo te bestuderen)
 • Live sessies met de docent(en) waarin alle ruimte is voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen (4x)
 • Vaardigheden oefenen in rollenspelen met drie cursisten en een trainer (online) (3x)
 • Casus van eigen praktijkopdracht bespreken met vier cursisten en trainer
 • Theoretische eindtoets
 • Manual pdf E-boek ‘Met andere ogen bekeken’ auteur P. Baldé

Vooraf wordt de manual en het e-boek Met andere ogen bekeken gestuurd zodat je je kunt voorbereiden op de eerste online bijeenkomst. Aan het einde van de training zal de kennis getoetst worden met een theorietoets en door het inzenden van een eigen casus. Dit inzenden kan per video of schriftelijk.

Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten bij andere doelgroepen dan type I trauma.

Back To Top