Skip to content

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Zij passen EMDR ook toe om disfunctionele toekomstgedachten functioneler te maken.

Door EMDR vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die eraan gekoppeld zijn. Het trauma blijft niet langer in het heden, waardoor de cliënt het steeds opnieuw beleeft, maar wordt echt verleden tijd. Hierdoor kan de cliënt zich weer vrijer voelen en meer genieten van het leven.

EMDR is effectief gebleken bij post traumatische stressstoornissen (PTSS), maar kent ook toepassingen bij een breed scala van andere psychische klachten, als faalangst, spanningen, somberheid, een negatief zelfbeeld en burn-out.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen niet meer voldoet aan de criteria van PTSS na drie EMDR-sessies van 90 minuten.

EMDR is effectief vanaf ongeveer het zesde levensjaar.

Procedure

Een belangrijk deel van EMDR betreft het desensitiseren. Hierbij denkt de cliënt aan de disfunctionele herinnering en maakt de therapeut gedurende 20 à 30 seconden met zijn vingers horizontale bewegingen voor de ogen van de cliënt. Deze volgt de vingers met zijn ogen. Vervolgens ademt de cliënt rustig een keer in en uit en meldt wat hij ervaart. Deze procedure herhaalt zich totdat de herinnering niet langer disfunctioneel is. Vervolgens wordt een positieve zelfreferentiele overtuiging versterkt met de oogbewegingen terwijl de cliënt aan de traumatische gebeurtenis denkt.

Zo verwerkt de cliënt allerlei aspecten van de herinnering.

De verklaringen

Deskundigen zijn het er nog niet over eens hoe EMDR werkt. Een aantal onderzoekers vermoedt dat duale aandacht de effectiviteit van de oogbewegingen deels verklaart. Duale aandacht is het aandacht geven aan de traumatische herinnering en tegelijkertijd aan een afleidende stimulus. Deze duale aandacht kan ook het luisteren naar geluidjes in een koptelefoon zijn, of het voelen van zachte aanrakingen afwisselend op de rug van de rechter- en linkerhand. Die verklaring kent enkele varianten. Volgens het AIP-model van Shapiro activeren de oogbewegingen de verwerkingsgebieden in de hersenen. Volgens het werkgeheugenmodel belast de duale aandacht het werkgeheugen van de hersenen waardoor de herinnering anders wordt opgeslagen. Nog een andere verklaring gebruikt de basale leerprincipes, gecombineerd met de recente taaltheorie, de relational frame theory. Het onderzoek gaat door…

Aanbevolen therapie

De landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ bepaalde dat EMDR, evenals cognitieve gedragstherapie, de aanbevolen therapie is voor het behandelen van psychotrauma. Zie: www.ggzrichtlijnen.nl

Het ACT-EMDR centrum volgt het protocol van Shapiro (2017) dat wereldwijd wordt gehanteerd en waar de meeste evidentie op gebaseerd is. Een in Nederland vaak gehanteerde methode wijkt hier enigszins vanaf maar dit zijn accentverschillen.

Vooropleiding en eisen

Het ACT-EMDRcentrum verzorgt EMDR cursussen voor psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten.

Werkend in de GGZ met een academische vooropleiding is vereist. Deze GGZ-professionals worden geacht minstens een jaar ervaring te hebben met het behandelen van cliënten, behandelplannen te kunnen maken en flexibel uit te voeren in hun gebied van expertise.

De EMDR-cursussen zijn de EMDR Basiscursus en de EMDR Verdiepingscursus (deze zijn ook apart te volgen).

Het ACT-EMDRcentrum stelt de volgende eisen aan de behandelaar die EMDR
toepast:

  • de Basiscursus en de Verdiepingscursus EMDR gevolgd, met stapsgewijs zowel theoretische als praktische kennis, en ervaring opgedaan met het EMDR-basisprotocol bij type I trauma, en die in de praktijk het EMDR-basisprotocol onder begeleiding toegepast bij tenminste 3-5 mensen, en zowel in de cursusgroep als in begeleid intervisieverband feedback daarover heeft gekregen.

Het is niet altijd makkelijk vast te stellen of iemand over de vaardigheden en kennis beschikt om PTSS te behandelen.
Naast de genoemde eisen, wijzen wij cursisten op hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot hun algemene kennis en vaardigheden
ten aanzien van de doelgroep waarbij ze EMDR toepassen.
Bij incompanytrainingen gelden grotendeels dezelfde eisen en weegt ook het oordeel van de instelling mee. Indien gewenst, verzorgen wij supervisie op maat.

Het ACT-EMDR Centrum heeft 4 geaccrediteerde EMDR cursussen ontwikkeld:

EMDR Basis
EMDR Verdieping
EMDR Basis Online
EMDR Verdieping Online

Om je kennis verder te vergroten en je vaardigheden te versterken bieden we supervisie aan:

  • Arno Engers
  • Ingrid Krapels

Scholing voor Professionals

Er is nog zoveel te ontdekken
Schrijf je nu in!

Back To Top